Επιστροφές Προιόντων

Αλλαγές γίνονται δεκτές εντός 15 ημερών από την αγορά με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ανοιχτεί η συσκευασία

και δεν έχει δοκιμαστεί το προϊόν.Συνοδευόμενο παντα με το παραστατικό αγοράς.

  Messenger